MENU

MENU
    ×
  • niêu hai mặt cháy

  • niêu một mặt cháy

  • món phụ

  • rau-salad

  • đồ uống và tráng miệng

*Giá chưa bao gồm VAT*