0
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG PHỤC VỤ CƠ SỞ LINH ĐÀM ĐỂ SỬA CHỮA
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ và sửa chữa cơ sở hạ tầng tại cơ sở Kombo Linh Đàm, Kombo trân trọng thông báo tới quý khách hàng lịch tạm ngừng hoạt động của nhà hàng để sửa chữa

Xem thêm

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ NHÀ HÀNG TRONG CHUỖI NHÀ HÀNG CƠM NIÊU SINGAPORE KOMBO
Thực hiện theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP. Hà Nội, để hạn chế các ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuỗi nhà hàng cơm niêu Singapore KOMBO kính báo tới Quý khách việc tạm ngừng hoạt động của một số nhà hàng trong hệ thống.    

Xem thêm