Cơm Niêu KOMBO – TP. Phủ Lý

0921283283
9:30 - 22:00
Địa chỉ

283 Nguyễn Viết Xuân, TP. Phủ Lý Chỉ đường đến cửa hàng

Tin nổi bật

    0