Tham gia cùng chúng tôi để
tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.

Tuyển dụng nhân viên cung ứng
Hình thức:Full time
Vị trí: Hà Nội
Lương:10-12tr
Tuyển dụng vị trí nhân viên phục vụ
Hình thức:Part-time
Vị trí: Hà Nội
Lương:5-6tr
Tuyển dụng nhân viên Digital Marketing
Hình thức:Full time
Vị trí: Hà Nội
Lương:10 - 15tr
Tuyển dụng nhân viên Trade marketing
Hình thức:Full time
Vị trí: Hà Nội
Lương:10 - 15tr
Tuyển dụng nhân viên Design
Hình thức:Full time
Vị trí: Hà Nội
Lương:12 - 16tr
Tuyển dụng Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Hình thức:Full time
Vị trí: Hà Nội
Lương:8 - 10tr
0